Başlangıç Section Blog 4 kurs Göğüs ve karın bölgesinde akupunktur noktaları

PostHeaderIcon Göğüs ve karın bölgesinde akupunktur noktaları

Hatın  adı

Noktanın ismi

Uygulanan teknik

Noktanın topografisi ve fonksiyonel önemi

Not

 

 

 

 

Göğüs bölgesi

Göğüs orta hattı

 

148.

CV 21

Xuanji

Ç. – 0,3–0,5

C.-10

L. Sternum üstende İncisura costalis I, üst kenarını nizasında.

K. İnterkostal nevralji, göğüs kafesinde arı, öksürük, astım, nefes darlı, tonsillitis, stenosis oesophagi, midede kramp.

T. Cilt altına aşağı doğru.

 

149.

CV 20

Huagai

Ç. – 0,3–0,5

C.- 5–10

L. Sternum üstende incisura costalis II, üst kenarını nizasında.

K. Göğüste arı, astım, bronşit, plevrit, tonsillitis, larenjit, ses talerinde kramp.

T. Cilt altına aşağı doğru.

 

150.

CV 19

Zigong

Ç. – 0,3–0,5

C.-10

L. Sternum üstende incisura costalis III, üst kenarını nizasında

K. Göğüs kafesinde arı, akciğer hastalıkları, stenosis oesophagi, plevrit.

T. Cilt altına aşağı doğru.

 

151.

CV 18

Yutang

Ç. – 0,3–0,5

C.-15

L. Sternum üstende incisura costalis IV üst kenarın nizasında.

K. Göğüs kafesinde arı, akciğer hastalıkları, plevrit, larenjit.

T. Cilt altına aşağı doğru.

 

152.

CV 17

Shanzhong

Ç. – 0,3–0,5

C.-10–20

L. Sternum üstende incisura costalis V üst kenarın nizasında.

K. İnterkostal nevralji, akciğer ve kalp hastalıkları, mastit, hypogalakti.

T. Cilt altına aşağı doğru.

 

153.

CV 16

Zhongting

Ç. – 0,3–0,5

C.- 10

L. Sternum ve Processus xiphoideus birleşti erde bulunur.

K. Nefes darlı, astım, tonsillitis, stenosis oesophagi, kusma.

T. Cilt altına aşağı doğru.

 

 

 

 

 

Göğüsün 1 yan hattı

 

154.

K.27

Shufu

Ç. – 0,3–0,5

C.- 15

L. Sternum orta hattından iki cun lateralde klavikula altında.

K. İnterkostal nevralji, göğüs kafesinde ağrı, öksürük, nefes darlığı, astım, kusma hıçkırık, hipersalivasyon, iştahsızlık.

T. Dikey

 

155.

K. 26

Yuzhong

Ç. – 0,3–0,5

C.-15

L. 2. ile 1. kotlar arasında, orta hattan 2 cun lateralde.

K. İnterkostal nevralji, öksürük, astım, plevrit, hıçkırık, kusma, iştahsızlık, mastit, nefes darlığı,

T. Dikey

 

156.

K. 25

Shencang

Ç. – 0,3–0,5

C.- 15

L. 3 ve2  kotlar arsında orta hattan 2 cun lateralde.

K. İnterkostal nevralji, öksürük, astım, plevrit, hıçkırık, kusma, iştahsızlık, mastit, nefes darlığı,

T. Dikey.

 

157.

K. 24

Lingxu

Ç. – 0,3–0,5

C.-15

L. 4. ve 3. kotlar arasında orta hattan 2 cun lateralde.

K. Göğüste sıkıntı hissi, öksürük, astım, interkostal nevralji, plevrit, burun kanaması, anosmia,  iştahsızlık, kusma, mastit.

T. Dikey.

 

158.

K. 23

Shenfeng

Ç. – 0,3–0,5

C.- 15

L. 5. ve 4.kotlar arasında orta hattan 2 cun lateralde.

K. Göğüste sıkıntı hissi, öksürük, astım, üşüme, interkostal nevralji, plevrit, burun kanaması, iştahsızlık, kusma, mastit.

T. Dikey. Akciğer ve kalbe dikkat.

 

159.

K. 22

Bulang

Ç. – 0,3–0,5

C.- 15

L. 5. ve 6.kotlar arasında orta hattan 2 cun lateralde.

K. Göğüste sıkıntı hissi, öksürük, astım, interkostal nevralji, plevrit, burun kanaması, anosmia, iştahsızlık, kusma, mastit.

T. Dikey.

 

 

 

 

 

Göğüsün 2 yan hattı

 

160.

St. 13

Qihu

Ç. – 0,3–0,5

C. - 10

L. Klavikula altında, 1. kot üstünde, orta hattan 4 cun lateralde.

K. Öksürük, astım, göğüs kafesinde sıkıntı, hıçkırık, krup, sırt kaslarında tik ve kontraktür.

T.  0,3 cun dik ve ya Yatay 0,5 cun.

Akciğer ve damarlara travma etmeme dikkat.

161.

St. 14

Kufang

Ç. – 0,3–1,0

C.- 10

L. 1.ve 2. kot arasında, orta hattan 4 cun lateralde.

K. Öksürük, plevrit, nefes darlığı, göğüs kafesinde gerginlik, histeri.

T. 0,3 cun dik veya Yatay ( içe doğru ) 1 cun.

Akciğere travma etmeme dikkat.

162.

St.15

Wuyi

Ç. -0,3–1,0

C.- 15

L. 2. - 3. kot arasında orta hattan 4 cun lateralde, 3. kot üst kenarında.

K. Öksürük, akciğer kanaması, nefes darlığı, plevrit, mastit, astım, ödem, interkostal nevralji.

T. 0,3 cun dik yâda 1 cun Yatay medial tarafa doğru.

Akciğere travma etmeme dikkat.

163.

St.16

Ying-chuang

Ç. – 0,3–1,0

C.- 15

L. 3. - 4. kot arasında orta hattan 4 cun lateralde, 4. kot üst kenarında.

K. Öksürük, akciğer kanaması, nefes darlığı, plevrit, mastit, astım, ödem, interkostal nevralji.

T. 0,3 dik yâda 1 cun Yatay medial tarafa doğru.

 

164.

St. 17

Ruzhong

 

 

L. Memenin basın ortasında.

K.  Süt yapan hücrelerin iltihabı, hypogalakti.

T. İğne batırılmaz, ısıtma yapılmaz, noktanın üzerine masaj yapılır.

 

165.

St.18

Rugen

Ç. – 0,5

C.- 15

L. 5. - 6. kot arasında, 6. kot üst kenarında, orta hattan 4 cun lateralde.

K. Öksürük, plevrit, astım, göğüs kafesinde ağrı, mastit, hypogalakti.

T. Sadece Yatay, cilt altından mediale doğru 0,5 cun.

 

 

 

 

 

Göğüsün 3 yan hattı

 

166.

Lu. 2

Yunmen

Ç. -1,5!

C.-15–20

L. M. Pectoralis Major, Subclavian arter. Orta hattın 6 cun lateralinde klavikula alt kenarında, 1. kot üzerinde. H.1 den 3 cm. yukarıda.

K. Öksürük, astım, göğüs kafesinin içinde ağrı, omuz ağrısı, tonsillitis, kalp hastalıkları, kürek kemiklerinin arasında ağrı, TBC, burun kanaması, rinit.

T. Dik 0,3 – 0,5 cun / 45 derce arka lateral tarafa doğru 1,5 cun

İğne derin batırılırsa ( dik olarak 1 ucundan fazla ) solunum ayısını arttırır. Nokta otururken ya da sırt üstü yatarken bulunur.

167.

Lu.1

Zhongfu

Ç. – 1,5!

C.- 15–20

L. 1. ve 2. kot arasında, 2. kot üst kenarında, orta hattan 6 cun lateralde. Büyük ve küçük pektoral kasları, subklavian arter altından geçer. İnrekostal damar sinir paketi.

K. Öksürük, astım, göğüs kafesinin içinde ağrı, omuz ağrısı, tonsillitis, kalp hastalıkları, kürek kemiklerinin arasında ağrı, guatr, epigastria ağrı yanma.

T. Dik 0,3 cun veya koltuk altına doğru 1,5 cun ( 2. kotun üst kenarından batırılacak) . Isıtma olarak 15 – 20 dk.

Meridyenin Mo Noktası

Bu nokta özelliklen hasta sırt üstü yatarken bulunmalıdır.

168.

SP20

Zhourong

Ç. – 0,2–0,3

C.- 15

L. Göğüs orta hattının 6 cun lateralinde, 3. ve 2. kotlar arasında, 3. kot üstünde.

K. Göğüs kafesinde ağrı ( sırtta veya önde ), nefes darlığı, yutkunma sıkıntısı, salya fazlalığı,

T. Dikey, yâda 3. kot üzerinden kot boyunca laterale.

 

169.

SP19

Xiong-xiang

Ç. – 0,2–0,3

C.-15

L. Göğüs orta hattının 6 cun lateralinde,  3. kotlar arasında, 4. kot üstünde.

K. Göğüs kafesinde ağrı ( sırtta veya önde ), nefes darlığı, yutkunma sıkıntısı, salya fazlalığı.

T. Dikey,  yâda 4. kot üzerinden kot boyunca lateral tarafa doğru.

 

170.

SP18

Tianxi

Ç. – 0,2–0,3

C.- 15

L. Göğüs orta hattının 6 cun lateralinde, 5. ve 4. kotlar arasında, 5. kot üstünde.

K. Göğüs kafesinde ağrı, pneumonia, plevrit, nefes darlığı, mastit, hypogalakti.

T. Dikey.  Dik yâda 5. kot üzerinden kot boyunca lateral tarafa doğru.

 

171.

P. 1

Tianchi

Ç. – 0,3–0,5

C.- 15

L. St.17 ve SP18 arasında, 4. kot arasında orta hattan 5 cun dışarıda. 2. göğüs hattının 1 cun lateralinde.

K. Göğüs kefesinde ve arkus kostalis altında ağrı, koltukaltında ağrı, boyun lenf bezlerinde tbc, baş ağrısı, perikardit, mastit, hypogalaktoz.

T. 45 derece laterale. Pnomothoraks'a dikkat.

Meridyenin MO noktası.

172.

SP17

Shidou

Ç. – 0,2–0,3

C.- 15

L. Göğüste orta hattan 6 cun lateralde 5. ve 6. kotlar arasında.

K. Thorax’ta ağrı ve şişkinlik, interkostal sinir nevraljisi, nefes darlığı, pneumonia, plevrit, Sağ RP12 karaciğer hastalıklarında kullanılır.

T. Dikey.  Yâda 6. kot üzerinden kot boyunca lateral tarafa doğru.

 

173.

H

Zhejin

Ç. -  0,3–0,5

C.-10–15

L. Clavicula extreitas acromialis altında.

K. Omuzda her türlü arı, romatizma, kulaklarda uluttu.

T. Dikey.

 

 

 

 

 

Göğüsün 4 yan hattı

 

174.

GB 23

Zhejin

Ç. – 0,3–0,5

C.-15

L. 4–5 interkostal aralıkta, GB22 den 1 cun medialda.

K. Astım, plevrit, mide bulantısı, kusma, hipersalivasyon, nevrasteni, ayaklarda convulsion.

T. Yatay

 

175.

GB 22

Yuanye

Ç. – 0,3–0,5

C.-15

L. 4. 5. interkostal aralıkta koltukaltı orta hattında.

K. Omuz ve sırta ağrı, interkostal nevralji, plevrit, lymphadenitis.

T. Yatay. Akciğere dikkat.

 

176.

SP21

Dabao

Ç. – 0,3–0,5

C.- 15

L. Orta aksililer hatta 5. 6. kot arasında.

K. Gripte ağrı ve tüm vücutta halsizlik veya kırıklık, endocarditic, astım, plevrit, ayakta ve elde güçsüzlük ( hiç halim yok durumları ), sağ SP21 karaciğer hastalıklarında kullanılır.

T. Dikey,  yâda 6. kot üzerinden kot boyunca lateral tarafa doğru.

 

 

 

 

 

Karın bölgesi

Karın orta hattı

 

177.

CV

15

Jiuwei

Ç. – 0,5

C.-20

L. Nokta linea alba abdominis üstende bulunur. Göbekten 7 cun daha yukarı.

K. Epigastria bölgesinde arı, hıçkırık, pericarditis, bronşit, akut gastrit, astım, tonsillitis, larenjit, enfiyem, interkostal nevralji,  kramp, maniacal sendromu.

T. Dikey.

 

178.

CV

14

Juque

Ç. -0,5–1,0

C.-10

L. Nokta linea alba abdominis üstende bulunur. Göbekten 6 cun daha yukarı.

K. Her türlü mide ve barsak hastalıkları, taşikardi, pericarditis, bronşit, plevrit, iştah kaybı, psikoz, epilepsi.

T. Dikey.

Kalp meridyenin MO noktası.

179.

CV 13

Shangwan

Ç. – 0,5–1,0

C.-15

L. Nokta linea alba abdominis üstende bulunur. Göbekten 5 cun daha yukarı.

K. Mide hastalıkları, kronik enterocolitis, barsak krampı, peritonit, bronşit, plevrit, nefrit, kramp.

T. Dikey.

 

180.

CV

12

Zhongwan

Ç. – 0,5–1,5

C.-20–30

L. Nokta linea alba abdominis üstende bulunur. Göbekten 4 cun daha yukarı.

K. Mide hastalıkları, karında arı, hıçkırık, , iştah kaybı, isal, akut ileus, enteritis.

T. Dikey.

Mide meridyenin MO noktası.

181.

CV

11

Jianli

Ç. – 0,5–1,0

C.-15

L. Nokta linea alba abdominis üstende bulunur. Göbekten 3 cun daha yukarı.

K. Karın şişkini, mide arısı, mide bulantısı, dyspepsia, ascites, peritonit, ödem.

T. Dikey.

 

182.

CV 10

Xiawan

Ç. -0,5–1,0

C.-15

L. Nokta linea alba abdominis üstende bulunur. Göbekten 2 cun daha yukarı.

K. Karın arısı ve şişkinik, midye bulantısı, kusma,  meteorismus.

T. Dikey.

 

183.

CV 9

Shuifen

Ç. -0,5–1,0

C.- 10–20

L. Nokta linea alba abdominis üstende bulunur. Göbekten 1 cun daha yukarı.

K. Ödeme karışı bir nokta, urogenital hastalıkları.

T. Dikey

 

184.

CV 8

Shenque

Ç. - yasak

C.- 10

L. Göbek tam ortasında.

K. Akut ve kronik enteroklıtıs, ödem, kollaps, beyin kanaması.

T.

 

185.

CV 7

Yinjiao

Ç. -1,0–1,5

C.-20–30

L. Nokta linea alba abdominis üstende bulunur. Göbekten 1 cun asaya doğru.

K. Urogenital hastalıkları, barsak hastalıkları, psikoz.

T. Dikey.

 

186.

CV 6

Qihai

Ç. – 1,0–1,5

C.-20–30

L. Nokta linea alba abdominis üstende bulunur. Göbekten 1,5 cun asaya doğru.

K. Urogenital hastalıkları, barsak hastalıkları.

T. Dikey.

 

187.

CV 5

Shimen

Ç. – 1,0–1,5

C.-20–30

L. Nokta linea alba abdominis üstende bulunur. Göbekten 2 cun asaya doğru.

K. Metrorrhagia, amenore, dizüri sıkıntısı, enteroklıtıs, dispepsi,

T. Dikey.

 

188.

CV 4

Guanyuan

Ç. – 0,5–1,0

C.-20

L. Nokta linea alba abdominis üstende bulunur. Göbekten 3 cun asaya doğru.

K. Urogenital hastalıkları, dispepsi, barsak hastalıkları.

T. Dikey.

 

189.

CV 3

Zhongji

Ç. – 0,5–1,0

C.-15

L. Nokta linea alba abdominis üstende bulunur. Göbekten 4 cun asaya doğru.

K. Urogenital hastalıkları.

T. Dikey.

 

190.

CV 2

Qugu

Ç. – 0,5–1,0

C.-20

L. Ramus superior ossis pubis ortasında 5 cun göbekten asaya doğu.

K. Urogenital hastalıkları.

T. Dikey.

 

191.

CV 1

Huiyin

Ç. – 0,3–0,5

C.-10

L. Nokta kadınlarda commissura laborium posterior ve anüs arasında bulunur, erkeklerde scrotum ve anüs arasında.

K. Cinsel organların hastalıkları.

T. Dikey.

 

 

 

 

 

Karın 1 yan hattı

 

192.

K. 21

Youmen

Ç. - 0,3–0,7

C.- 15

L. Göbekten 6 cun yukarıda, orta hattan 0,5 cun lateralde.

K. Karında ağrı ve şişkinlik, interkostal nevralji, karaciğer hastalıkları regürjitasyon, kusma, hipersalivasyon, sebepsiz korku ve heyecan, bronşit, göğüste sıkıntı.  Özellikle Hamilelikteki kusmalarda etkili bir noktadır.

T. Dikey

Karaciğere dikkat.

193.

K. 20

Tonggu

Ç. -0,3–0,7

C.- 15

L. Göbekten 5 cun yukarıda, orta hattan 0,5 cun lateralde.

K. Boyun tutulması, interkostal nevralji, mide bulantısı, kusma, taşikardi, dil kaslarının felci, kronik gastrit, ishal, amfizem, astım, konvülzion.

T. Dikey.

 

194.

K. 19

Yindu

Ç. – 0,5–1,0

C.- 10

L. Göbekten 4 cun yukarıda, orta hattan 0,5 cun lateralde.

K. Karında ağrı ve şişkinlik, böbrek ağrısı, kusma, sarılık, amfizem, plevrit, astım, konjunktivit, malarya.

T. Dikey.

 

195.

K. 18

Shiguan

Ç. – 0,5–1,0

C.-10

L. Göbekten 3 cun yukarıda, orta hattan 0,5 cun lateralde.

K. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, peritonit, fıtık, iştahsızlık, sarılık, kadında sterilite, konjunktivit, keratit.

T. Dikey.

 

196.

K. 17

Shangqu

Ç. – 0,5–1,0

C.- 15

L. Göbekten 2 cun yukarıda, orta hattan 0,5 cun lateralde.

K. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, peritonit, fıtık, iştahsızlık, sarılık, kadında sterilite, konjunktivit, keratit.

T. Dikey.

 

197.

K. 16

Huangshu

Ç. – 0,5–1,0

C.- 15

L. Göbek hizasında orta hattan 0,5 cun lateralde.

K. Mide spazmı, barsak sancisı, karın ağrısı, kabız, ishal, sarılık, hıçkırık, enteritis, konjunktivit.

T. Dikey. Hamileliğin son trimestrinde kullanımı yasak.

 

198.

K. 15

Zhongzhu

Ç. – 0,5–1,0

C.- 15

L. K14'den 1 cun yukarıda.

K. Ürogenital hastalıklar, ishal, konjunktivit, keratit.

T. Dikey.

 

199.

R. 14

Siman

Ç. – 0,5–1,0

C.- 10

L. K13'den 1 cun yukarıda.

K. Ürogenital hastalıklar, ishal, konjunktivit, keratit.

T. Dikey.

 

200.

K. 13

Qixue

Ç. -0,5–1,0

C.-15

L. K12’den 1 cun yukarıda.

K. Ürogenital hastalıklar, ishal, konjunktivit, keratit.

T. Dikey.

 

201.

K. 12

Dahe

Ç. – 0,5–0,8

C.-15

L. K11'den 1 cun yukarıda.

K. Ürogenital hastalıklar, barsak spazmı, konjunktivit, keratit.

T. Dikey.

 

202.

K. 11

Henggu

Ç. – 0,5–0,8

C.- yasak

L. Symphis üzerinde orta hattın 0,5 cun lateralinde.

K. Ürogenital hastalıklar, barsak spazmı, konjunktivit, keratit.

T. Dikey

 

 

 

 

 

Karın 2 yan hattı

 

203.

St. 19

Burong

Ç. -0,5

C.-10

L. Göbeğin 6 cun üst, 2 cun lateralinde. 8. kotun ucunun altında ( özellikle üzerine yerleşir).

K. Astım, öksürük, mide prolapsı, midede şişkinlik ve ağrı, mide ağrısı, iştahsızlık, kanlı öksürük, kalp bölgesinde ağrı, interkostal nevralji.

T. Dikey

Sağ tarafta karaciğere dikkat.

204.

St. 20

Chengman

Ç. – 1,0

C.- 15

L. Göbekten 5 cun yukarı, orta hattan 2 cun lateralde.

K. Midede şişkinlik, mide ağrısı, bağırsaklarda ses, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, zor yutkunma, peritonit, sarılık, kanlı öksürük, fıtık ağrısı.

T. Dikey

 

205.

St. 21

Liangmen

Ç. – 1,0–1,5

C.- 15

L. Göbekten 4 cun yukarıda, orta hattan 2 cun lateralde.

K.  Mide hastalıkları, iştahsızlık, dispepsi, mide bulantısı, kusma, ishal.

T. Dikey

 

206.

St. 22

Guanmen

Ç. – 1,0–1,5

C.- 15

L. Göbekten 3 cun yukarı, orta hattan 2 cun lateralde.

K. Mide ağrısı, barsak ve mide sesi, ishal, iştahsızlık, kabız, enürezis nocturna, ödem, ascit.

T. Dikey

 

207.

St. 23

Taiyi

Ç. – 1,0–1,5

C.- 15

L. Göbekten 3 cun yukarı, orta hattan 2 cun lateralde.

K. Mide ağrısı, barsak ve mide sesi, ishal, iştahsızlık, kabız, enürezis nocturna, ödem, ascit.

T. Dikey

 

208.

St.24

Hua-rou-men

Ç. – 1,0–1,5

C.- 15

L. Göbekten 1 cun yukarı, orta hattan 2 cun lateralde.

K. Mide ağrısı, mide bulantısı, kusma, psikoz, epilepsi, gastrit, dilde apse, endometrit, kronik gastroenterit, dismenore, nefrit.

T. Dikey

Hamileliğin son üç ayında iğne batırılmaz.

209.

St. 25

Tianshu

Ç. – 1,5–2,0

C.-20–30

L. Göbekken 2 cun lateralde.

K.  Akut ve kronik isal, gastroenteritis, apandisit, kolesistit, ascit, ishal, kabız, nefrit, eudiometritis, dysmenorrheal, küçük bebekte ishal ve kabızlık ( iğne batırılmaz masaj yapılır). Urogenital, kalın barsak ve mide sıkıntısında kullanılır.

T. Dikey

Meridyenin MO noktası

210.

St. 26

Wailing

Ç. – 1,5–2,0

C.- 20–30

L. Göbekten 1 cun aşağı, orta hattan 2 cun lateralde.

K. Göbek altında ağrı, fıtık, dismenore, barsak nevrozu.

T. Dikey

 

211.

St. 27

Daju

Ç. – 1,5–2,0

C.- 20–30

L. Göbekten 2 cun aşağı, orta hattan 2 cun lateralde.

K. Batın alt kısmında ağrı, dizüri, pollution (uykuda boşalma), erken boşalma, uykusuzluk, ayaklarda güçsüzlük.

T. Dikey

 

212.

St. 28

Shuidao

Ç. – 1,0–1,5

C.- 15

L. Göbekten 3 cun aşağı, orta hattan 2 cun lateralde.

K. Göbek altında ağrı ve şişkinlik, asit, fıtık, glop vesicale, sistit, nefrit, her türlü cinsel hastalıklar, rektum prolapsı, her türlü barsak hastalığı, her türlü böbrek ve mesane hastalıkları.

T. Dikey

Hamilelerde kullanılma. Glob vezikale olan hastalarda mesaneye dikkat.

213.

St. 29

Guilai

Ç. – 1,0–1,5

C.- 15

L. Göbekten 4 cun aşağıya, orta hattan 2 cun lateralde.

K. Her türlü Urogenital hastalıkta.

T. Dikey. Hamilelerde kullanılma.

Glob vezikale olan hastalarda mesaneye dikkat.

214.

St. 30

Qichong

Ç. – 0,5–1,0

C.- 15–30

L. Göbekten 5 cun aşağı (symphis üzerinde), orta hattan 2 cun lateralde.

K. Tüm idrar yolları ve böbrek hastalıklarında ayrıca tüm seksüal  hastalıklarında hem nozolojik olarak ( sıkıntı, fizyolojik) hem de psikiyatrik hastalıkları için kullanılır.

T. Dikey. Hamilelerde kesinlikle yasak

.Akupunktur öncesinde idrarını yapıp mesaneyi boşaltması şart.

215.

Liv. 12

Jimai

Ç. -yasak

C.-3–5

L. Symphisten 1cun aşağı, 2,5 cun lateralde. ( femoral arterin tepesinde )

K. Batın alt kısımında ağrı, fıtık ağrısı, uterus prolapsı.

T.

 

 

 

 

 

Karın 3 yan hattı

 

216.

Liv. 14

Qimen

Ç. -0,3–0,5

C.-15

L. 5 ve 6. kot arasında ön meridyen 14. noktasının hizasında, orta hattan 4 cun lateralde.

K. İnterkostal nevralji, görme bozukluğu, öksürük, astım, plevrit, nefrit, nefes darlığı, regürjitasyon, mide ve safra kesesi hastalıkları, iştahsızlık, nevroz, hipertansiyon.

T. 45 derece meridyen yönünde. Karaciğer ve dalağa dikkat.

 

217.

GB 24

Riyue

Ç. -0,3–0,5

C.- 15

L. 6–7 kot arasında batın 2. hattı üzerinde.

K. Omuz ekleminde ağrı ve sancı, böbrek ve safra kesesi hastalıkları, diyafram  spazmı, mide hastalıkları, barsak hastalıkları.

T. 7.kotun üzerinden Yatay.

Meridyenin MO nokta

218.

SP16

Fuai

Ç. – 0,5–1,0

C.-15

L. Göbek orta hattından 4 cun lateralde, göbekten çizilen paralel çizginin 3 cun yukarısında.

K. Tüm batında ağrı, dispepsi, kabız, dizanteri, mide ülseri.

T. İğne burada özellikle dik batırılır. Çok batırılırsa karaciğer, dalak yaralanabilir.

 

219.

SP15

Daheng

Ç. – 1,0–1,5

C.- 15

L. Göbekten çizilen paralel ( yere ) hat üzerinde 4 tun lateralde.

K. Batın alt kısmında ağrı, kronik ishal, kabız, barsak paresisi, barsak paraziti, grip, ayaklarda konvülsiyon, aşırı terleme.

T. Dikey.

 

220.

SP14

Fujie

Ç. – 0,5–1,0

C.- 15

L. Orta hattan 4 cun lateralde, göbekten çizilen paralel çizginin 1,5 cun altında.

K. Karın alt bölgede ağrı, göbekte ağrı, peritonit, kabız, dizanteri, fıtık, öksürük, impotens, beriberi. Hamilelerde yasak.

T. Dikey

 

221.

SP13

Fushe

Ç. – 0,5–1,0

C.- 15

L. Ön orta hatan 4 cun lateralde, RP12 den 1 cun yukarıda.

K. Batında ağrı, kronik apendisit, fıtık, kabız, splenımegali, kalay zehirlenmesi için spesifik nokta, kolera. Hamilelerde yasak.

T. Femoral artere dikkat.

 

222.

SP12

Chong-men

Ç. – 0,5–1,0

C.-15

L. Femoral nabızım noktadan lateralinde, simphisten çizilen çizgi üzerinde, orta hattan 3,5 - 4 cun lateralde.

K. Batın alt kısımda ağrı, fıtık, gonore, epididimit, endometrit, mastit.

T. Dikey. Arteri dikkat

 

 

 

 

 

Karın 4 yan hattı

 

223.

Liv. 13

Zhangmen

Ç. -0,8–1,2

C.- 15

L. 11. kotun ucunun hemen altında. Sağ tarafta karaciğerin alt kısmında, sol tarafta dalak kalın barsak

K. Karın ağrısı ve şişliği, göğüs kafesi yan tarafında ağrı, bel ağrısı, barsak askarid, plevrit, hipertansiyon, iştahsızlık

T. Dikey

Dalağın meridyenin MO noktası

224.

GB 26

Daimai

Ç. – 1,0–1,5

C.-15

L. Göbekten geçen yatay çizgi ile 11. kotun ucundan çizilen dik çizginin kesisşim noktası.

K. Batın yan bölümünde ağrı, bel ağrısı, fıtık, dismenore, flor, endoservisit, endometrit.

T. Dikey. Medial tarafında böbrek var dikkat.

 

225.

GB 27

Wushu

Ç. -0,5–1,0

C.-10–15

L. Spina iliaka ant. Sup.'un alt iç tarafında. İliak sulkus üzerinde göbekten 3 cun alttan çizilen paralel çizginin keşsişim noktası.

K. Bel ağrısı, sırt ağrısı, fıtık, ürogenital hastalıklar.

T. Dikey

 

226.

GB 28

Weidao

Ç. – 1,0–1,5

C.-10

L. GB27'nin 1,5 cun alt medialinde

K. Bel ağrısı, sırt ağrısı, fıtık, ürogenital hastalıklar, rahim prolapsı, kabızlık, kronik apendisit, nefrit, kusma, iştahsızlık, enteroklıtıs, asit.

T. Dikey

 

227.

GB 29

Juliao

Ç. -1,0–1,5

C.-10

L. Trokanter major ile spina iliaka ant. Sup. Arası çizilen çizginin ortasında. Trokanter Major'ün üzerindeki çukurda.

K. İnguinal bölgede ağrı, bel ağrısı, ayak ağrısı, ayak felci, koksartroz, karının alt bölümünde ağrı, mide ağrısı, ürogenital hastalıklar, kronik. apendisit.

T. Dikey.

 

228.

GB 25

Jingmen

Ç. -0,9

C.- 10

L. 12. kotun ucunun hemen altında.

K. Göğüs kafesi yan tarafında ağrı, interkostal nevralji, mide şişkinliği, ishal kusma, hipertansiyon, nefrit.

T. Dikey.

Böbrek  meridyenin MO noktası

Not.

Akupunktur noktaların resimleri Galeride baka bilirsiniz.

Akupunktur noktalarının isimleri İngilizce verilmiştir ve pinyin sistemine uyumludur.

Çince tıp terimleri de aynı kurallara uygun olarak yazılmıştır.

Bazı tıp terimleri Türkçe, Latince ve İngilizce isimleriyle verilmiştir.

Doğu Tıp Uzmanı Vladimir Uzun

Son Güncelleme (Perşembe, 08 Temmuz 2010 21:08)